MALEWO Havířov, s.r.o. 
Těšínská 445, 739 34 Šenov
IČO: 25380257
DIČ: CZ25380257
Tel: +420 596 887 813

zapísaná v obchodnom registri Krajským obchodným súdom v Ostrave

oddiel C, vložka 16818

KONTAKTY NA OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Júlia Malinovská 

Košice, Prešov = region VÝCHOD,

tel.: +421 945 451 886

Klarisa Csenteová 

Nitra, Trnava, Bánská Bystrica = region JIH,

tel.: +421 945 508 958

Hana Urbanovičová 

Žilina, Trenčín, Bratislava, část Trnavy

= region SEVER,

tel.: +421 945 451 856

Všeobecné obchodné podmienky